Smart Ukraine

Смарт Україна

Ми - за розумне управління і сталий розвиток

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Забезпечення економічного зростання

Створення стійкої інфраструктури

Формування енергетичної незалежності

ПЕРЕВАГИ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Забезпечення сталого розвитку регіонів

Ефективне управління інноваційними процесами у регіонах

Створення сприятливого середовища для провадження інноваційної діяльності

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіонів

Запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у регіонах

НАШІ ЕКСПЕРТИ

Андрій
ГІНКУЛ

Експерт з територіального розвитку. Керівник проекту

Валентин
ВОЛОШИН

Експерт із впровадження
SMARТ-інновацій

Ірина
ДІДУХ

Експертка з моніторингу
і статистики